image image image image
Az Érintés Szeretettel hívjuk Önöket 2019. április 25. 19 órától a Közép-Európai Kamarazenekar Az érintés című koncertjére (vezényel Ajtony Csaba). Műsoron Schönberg és Schubert művei.   olvas...
Református keresztyén misszió a 21. században Van-e református egyházunknak jövőképe, és ha van, akkor az milyen? Az elmúlt három és fél évtizedben egyházunkban több kezdeményezés indult, hogy a református egyház küldetését megújítsuk. Ezek kapcsolópontként szolgálhatnak az egyházi gondolkodás folyamatosságához, az új erők megjelenéséhez. olvas...
Rendszeres heti programjaink 2018 szeptemberében újra indítjuk rendszeres heti programjainkat, vasárnaponként a kóruspróbákat és gyermekistentiszteletet (két csoportban), hétfő este a Fiatal Felnőttek Alkalmát, és vele párhuzamosan kéthetente a magyar bibliaórát, keddenként délelőtt a zenebölcsit, szerda este a Tanúim lesztek missziós munkatárs- és vezetőképzést, és végül péntekenként a kétnyelvű bibliaórát. A fentebb említett alkalmak közül párról részletesebb leírás olvasható lejjebb.   olvas...
Az elkészült orgona Beköltözött a türingiai orgonakultúra egy kis szelete a budapesti Hold utcai református templomba.18. századi minták alapján építették meg a németajkú református egyházközség Hold utcai templomának új orgonáját. A különleges hangszert Fassang László Liszt Ferenc-díjas orgonaművész mutatta be a Parókia portálnak. olvas...
  • Az Érintés Az Érintés
    Szeretettel hívjuk Önöket 2019. április 25. 19 órától a Közép-Európai Kamarazenekar Az érintés című koncertjére (vezényel Ajtony Csaba). Műsoron Schönberg és Schubert művei.   ...
    tovább ...

Protestáns Fórum

Gyülekezetünk Alapítványa ad otthont 1997 óta a Protestáns Fórumnak.

A Fórumot gyülekezetünk, valamint a Németajkú Gyülekezet Bázeli Baráti Köre közösen alapította azzal a céllal, hogy különféle közéleti témákat protestáns látásmóddal vizsgáljon, illetve teret adjon a különféle vélemények ütköztetésének.

Olyan kezdeményezések támogatása is a profiljai közé tartozik, mely a gyülekezeti élet keretei közé már nem fér be. Ilyen a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthon lakóinak támogatása, valamint a testvér gyülekezeti kapcsolat a Harkány-Márfa Társegyházközséggel. A Protestáns Fórum tagszervezetei közé tartoznak, önálló tevékenységgel, de a gyülekezet helyiségeit használják.

Alapítvány anyagi támogatását is élvezik az alábbi szervezetek:

- THéma Egyesület (Theológiai Élet Ma Protestáns Tanulmányi Kör)

- Válaszút Misszió Alapítvány (drogfüggőségből szabadultak ex-köre)

- Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

- Önkéntes Diakóniai Év mozgalom

Minden évben másfél hónapon át folynak a Protestáns Tavasz rendezvényei egy-egy fontos téma köré csoportosítva: koncertek, kiállítások, vitafórumok, színdarabok és istentiszteletek gyermekekkel, fiatalokkal.