image image image image
Az Érintés Szeretettel hívjuk Önöket 2019. április 25. 19 órától a Közép-Európai Kamarazenekar Az érintés című koncertjére (vezényel Ajtony Csaba). Műsoron Schönberg és Schubert művei.   olvas...
Református keresztyén misszió a 21. században Van-e református egyházunknak jövőképe, és ha van, akkor az milyen? Az elmúlt három és fél évtizedben egyházunkban több kezdeményezés indult, hogy a református egyház küldetését megújítsuk. Ezek kapcsolópontként szolgálhatnak az egyházi gondolkodás folyamatosságához, az új erők megjelenéséhez. olvas...
Rendszeres heti programjaink 2018 szeptemberében újra indítjuk rendszeres heti programjainkat, vasárnaponként a kóruspróbákat és gyermekistentiszteletet (két csoportban), hétfő este a Fiatal Felnőttek Alkalmát, és vele párhuzamosan kéthetente a magyar bibliaórát, keddenként délelőtt a zenebölcsit, szerda este a Tanúim lesztek missziós munkatárs- és vezetőképzést, és végül péntekenként a kétnyelvű bibliaórát. A fentebb említett alkalmak közül párról részletesebb leírás olvasható lejjebb.   olvas...
Az elkészült orgona Beköltözött a türingiai orgonakultúra egy kis szelete a budapesti Hold utcai református templomba.18. századi minták alapján építették meg a németajkú református egyházközség Hold utcai templomának új orgonáját. A különleges hangszert Fassang László Liszt Ferenc-díjas orgonaművész mutatta be a Parókia portálnak. olvas...
  • Az Érintés Az Érintés
    Szeretettel hívjuk Önöket 2019. április 25. 19 órától a Közép-Európai Kamarazenekar Az érintés című koncertjére (vezényel Ajtony Csaba). Műsoron Schönberg és Schubert művei.   ...
    tovább ...

Egyházközségi Rendezvények 2015. április

április 13. hétfő

9h Presbiteri gyűlés

április 14. kedd

17.30h Új imakör a gyülekezetért

 

április 16. csütörtök

10.30h német bibliaóra

15h Imacsoport

16.30h Presbiteri gyűlés

április 17. péntek

19h japán-magyar kórushangverseny

április 18. szombat

10h A Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Intézet öregfiúk találkozója

április 19. vasárnap

9h kóruspróba

10h kétnyelvű istentisztelet (Balog Zoltán)

gyermek istentisztelet

április 21. kedd

17.30h Új imakör a gyülekezetért

április 22. szerda

17h Női Kör

április 23. csütörtök

10.30h német bibliaóra

15h imacsoport

18h magyar bibliaóra

április 26. vasárnap

9h kóruspróba

10h kétnyelvű istentisztelet és úrvacsora (Dani Eszter)

gyermek istentisztelet

április 28. kedd

17.30h Új imakör a gyülekezetért

április 30. csütörtök

10.30h német bibliaóra

15h ima csoport

18h magyar bibliaóra