image image image image
Az Érintés Szeretettel hívjuk Önöket 2019. április 25. 19 órától a Közép-Európai Kamarazenekar Az érintés című koncertjére (vezényel Ajtony Csaba). Műsoron Schönberg és Schubert művei.   olvas...
Református keresztyén misszió a 21. században Van-e református egyházunknak jövőképe, és ha van, akkor az milyen? Az elmúlt három és fél évtizedben egyházunkban több kezdeményezés indult, hogy a református egyház küldetését megújítsuk. Ezek kapcsolópontként szolgálhatnak az egyházi gondolkodás folyamatosságához, az új erők megjelenéséhez. olvas...
Rendszeres heti programjaink 2018 szeptemberében újra indítjuk rendszeres heti programjainkat, vasárnaponként a kóruspróbákat és gyermekistentiszteletet (két csoportban), hétfő este a Fiatal Felnőttek Alkalmát, és vele párhuzamosan kéthetente a magyar bibliaórát, keddenként délelőtt a zenebölcsit, szerda este a Tanúim lesztek missziós munkatárs- és vezetőképzést, és végül péntekenként a kétnyelvű bibliaórát. A fentebb említett alkalmak közül párról részletesebb leírás olvasható lejjebb.   olvas...
Az elkészült orgona Beköltözött a türingiai orgonakultúra egy kis szelete a budapesti Hold utcai református templomba.18. századi minták alapján építették meg a németajkú református egyházközség Hold utcai templomának új orgonáját. A különleges hangszert Fassang László Liszt Ferenc-díjas orgonaművész mutatta be a Parókia portálnak. olvas...
  • Az Érintés Az Érintés
    Szeretettel hívjuk Önöket 2019. április 25. 19 órától a Közép-Európai Kamarazenekar Az érintés című koncertjére (vezényel Ajtony Csaba). Műsoron Schönberg és Schubert művei.   ...
    tovább ...

Dani Eszter új helyettes lelkész bemutatkozása

Egy öt gyermekes lelkészcsalád második gyermekeként szültettem Debrecenben. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd egy év németországi önkéntes szolgálat után itt kezdtem teológiai tanulmányaimat is. 1993-ban segédlelkészként Munkácsra kerültem Gulácsy Lajos munkácsi lelkész, püspök mellé. Ezt követte egy év erlangeni ösztöndíj, mely után újra Kárpátaljára mentem, ahol missziói lelkészként szolgáltam 2002-ig. Ebben az időben kerültem kapcsolatba a kárpátaljai református cigánymisszióval, és indítottam bátyám, Dani Péter segítségével egy családi típusú gyermekotthont a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek számára.

2002-ben a Gazdagréti Gyülekezet hívására egy új, lakótelepi gyülekezet szervező munkájában vehettem részt. Majd 2010-ben egy másik, szintén új, lakótelepi gyülekezetben segíthettem a gyülekezetépítést Rákoskeresztúron. Innen vezetett utam a Zsinati Hivatalba, ahol a missziói iroda munkáját vezetem 2012 augusztusa óta.

2000-ben mesteri fokozatot szereztem a Calvin Seminary-ban missziológiából, majd 2008-ban a SOTE Mentálhigiénés Intézetének lelkigondozó képzését végeztem el.

2015. április 1-től esperesi kirendeléssel a Budapest-Németajkú Egyházközség helyettes lelkésze vagyok.