image
Az elkészült orgona Beköltözött a türingiai orgonakultúra egy kis szelete a budapesti Hold utcai református templomba.18. századi minták alapján építették meg a németajkú református egyházközség Hold utcai templomának új orgonáját. A különleges hangszert Fassang László Liszt Ferenc-díjas orgonaművész mutatta be a Parókia portálnak. olvas...
 • Az elkészült orgona Az elkészült orgona
  Beköltözött a türingiai orgonakultúra egy kis szelete a budapesti Hold utcai református templomba.18. századi minták alapján építették meg a németajkú református egyházközség Hold utcai...
  tovább ...

Presbiterjelöltek bemutatkozása

A Budapest-Németajkú Református Egyházközség 2017-es presbiter-választásának jelöltjei:

 

Avar Gábor

Denke Virág

Farkas Anikó

Gyurka János

Juhász Judit

Lakatos Gábor - gondnokjelölt

Pásztor Péter

Pecsenye István

Révész Judit

 


 

 

Avar Gábor

 

Személyes információk

 • Házas, feleségem Benkő Piroska a Sylvester János Református Gimnázium nyugalmazott tanárnője
 • Gyerekeim száma: 4
 • Unokáim száma: 9
 • Nemzetisége: Cipszer (Szepesi szász)
 • Kora: 67
 • Szüleim: Avar (Amrich) István m. kir. vezérkari alezredes, majd kéziszövő, róm-kath,
 • édesanyám Árvay Klára ágostai hitvallású református.
 • Testvére: Péter - Patikus volt Szulokban (Sváb falu Somogy megyében)

Missziós céljaim

A gyülekezet magát már magyarnak valló, de hazai német/svájci karakterét megőrizni kívánom, ami annyit tesz, hogy a magyar és német/svájci nemzetiségi tulajdonságok pozitív aspektusait szeretném erősíteni.

Vegyes házasságokból származó gyermekek német tudását emelni, a német kultúrát velük jobban megismertetni.

A Johanniták segítségével a diakóniai munkát kiépíteni.

A két másik budapesti németajkú gyülekezettel a kapcsolatot szorosabbá tenni.

Gyülekezeti háttér

Gyerekként a kelenföldi (lelkésze Sebestyén Andor), házasságom óta helyileg a pasaréti (lelkésze Cseri Kálmán) és a balatonalmádi gyülekezetbe (lelkésze Steinbach József) tartoztam.

Általános iskoláskoromtól az egyetemig évente egy-két hónapot a Drezda-loschwitzi lutheránus lelkész Winkelried Gähler családjában éltem.

A 80-as évek közepe óta vagyok e közösség tagja.

Életrajz

Budapesten születtem.

Kiskoromban édesanyámmal és bátyámmal deportáltak, csak 1955/56 fordulóján egyesülhetett újra családunk.

Középiskolámat, mint vegyésztechnikus fejeztem be. A katonai szolgálat letöltése után a Műegyetemen 1975-ben villamosmérnöki diplomát szereztem.

Azóta a VIDEOTON, majd a BULL cégeknél, mint számítógép konstruktőr dolgoztam. Majd a Bull tanácsadója voltam, és különböző EU projekteket vezettem.

Nyugdíjba vonulásom óta önkéntes karitatív szolgálatot végzek.

Önkéntes szolgálataim

Biblia csempészet a Szovjetunióba és Romániába.

Futár a lengyelországi Szolidaritáshoz a szükségállapot idején.

Szőlőnkben gyerektáborokat szerveztünk NDK-s és lengyel ifjúsági csoportok tagjai részére.

Szeretetszolgálati munka a máltaiaknál a román forradalom alatt és azt kivetően, a szerb ostrom alatti Eszék evakuálásában való részvétel.

A németajkú leányegyházban az idősek szállítását, Raymonde Bertoud kérésére pedig a közösség könyvelését végeztem.

A megalakult önálló németajkú református gyülekezet korábbi presbitériumának tagja voltam.

1996/97-ben kezdeményeztem a budapesti Sylvester János Protestáns Gimnázium alapítását, majd részt vettem annak realizálásában, később 2002-ben a beregszászi ECDL Oktató és vizsgaközpontot hoztuk létre az ottani Máltai Szeretetszolgálat házában, ez az intézmény máig is Ukrajna egyetlen ilyen iskolája.

A Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának tiszteleti lovagja és a Johannita Segítőszolgálat önkéntese vagyok. Ekként vezetem a gyülekezet mellett létrejött Johannita Segítő Szolgálat ,,Budapest-Belvárosi" helyi csoportját.

Politika

Sem szüleim, sem magam, sem gyermekeim soha nem voltak és jelenleg sem tagjai egyetlen politikai szervezetnek, vagy pártnak sem.

 

 


 

 

Denke Virág

 

Teljes nevem: Denke Virág Mária, a szólítónevem a Virág.

1958 novemberében születtem, Egerben, ahol akkoriban édesapám, néhai Denke Gergely (születési helye: Dömsöd) a református egyházközség segédlelkésze volt, majd az andornaktályai missziói egyházközség létrehozása után haláláig egy negyven falut magában foglaló szórványnak volt a lelkipásztora. Hűséggel gondozta a híveket, művelte a javadalomnak számító kertet és az írásra kapott tálentumát használva írt a magyarul beszélő református közösségnek, híveknek és lelkipásztoroknak, novellát és értekezést, felkarolva minden eléje adódó jó ügyet. Megalkuvás nélkül állt ki a jó, az igazság mellett, amikor ,,az özvegyet, az árvát" akarta félretolni, elhallgattatni a hatalom. Bármelyik.

Édesanyám néhai Virágh Mária Magdolna (születési helye: Földes), laboratóriumi asszisztensként dolgozott, majd rokkantnyugdíjazása után is hűséggel, becsülettel, nagy precizitással végezte az irodai munkát, amit rábíztak. Édesapánk társaként igyekezett a gyülekezeti pasztorális munkából is ,,kivenni a rá eső részt", úgy, hogy a szórványgyülekezetünk tagjaival még édesapánk halála után is tartotta a kapcsolatot, tíz éven át.

Hárman vagyunk testvérek, Gergely öcsém (1962) jogász, Szolnokon él a családjával, húgom, Villő (1968) vegyészmérnök, Kanadában él amerikai, református lelkipásztor férjével.

Családunk mindkét ága már a reformáció kora óta a református egyházhoz tartozott. A szüleink igyekeztek ezt úgy átadni nekünk, hogy hagyomány és élet legyen egyszerre. Nem rajtuk múlt, ha a siker nem mindig, nem minden helyzetben teljes...

Iskoláim: zenei tagozatos általános iskola, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Zsámbék, majd Vác).

Munkám: nyári munka kertészetben, segédgondozónő bölcsődében, nyomdai korrektor, revizor, gyártás-előkészítő folyóirat-gyártmánygazda, főiskolai tanszéki adminisztrátor, tanulmányi szervező a Debreceni Nyári Egyetemen, 1996 őszétől pedig köztisztviselő (jelenleg kormánytisztviselőnek titulálnak bennünket) a központi közigazgatásban. Igazi közszolgának vallom magam, és nagyon szeretem a munkámat.

A templomban jól látható, mivel is tudok hozzájárulni a gyülekezeti élethez: elöl ülök, hogy ne kelljen a lelkipásztornak csupa üres székeket látnia közvetlenül maga előtt (pedig nem szeretem ,,az elölülést..."), énekelek a kórusban és igyekszem jól hallhatóan énekelni a gyülekezeti énekeket is. Vasárnap reggel a német Losungban megnézem, mi lesz a prédikáció alapigéje és on-line olvasva hangosan gyakorlom a német szöveget. Majd általában fel is olvasom az istentiszteleten. A templomba ritka kivétellel - késésben lévén - taxival érkezem, és hozom magammal az úrasztala elé a virágot és - ha tudtam készíteni - a süteményt. Szeretem, ha mosolyt csalok az emberek arcára. Vagy az adással, vagy a csetlés-botlással.

 

 


 

 

Farkas Anikó

 

Kedves Testvérek!

2008 Karácsonyán jártam először a Gyülekezetben, amit akkor ridegnek és idegennek találtam. Nem csak azért, mert nem beszéltem németül, hanem azért is, mert (drága evangélikus nagymamámat leszámítva) ateista családban felnövekedett fiatalként azt sem tudtam, mikor kell felállni és leülni a templomban.

Sok minden és gyökeresen megváltozott azóta az életemben. A kétnyelvűségről szóló balatonszárszói (gyülekezeti hétvégei) beszélgetés óta tanulok németül, és néhány éve már nem csak keresztelt és konfirmált, hanem élő hitű református keresztyén emberként élek. A Németajkú fontos, úgy is mondhatnám, központi Hellyé és Közösséggé vált számomra. A hétfői magyar nyelvű bibliaórák mellett a most indult fiatal felnőtt bibliakörbe is igyekszem bekapcsolódni, illetve részt veszek a különböző gyülekezeti programok, kirándulások szervezésében, valamint az alsós korosztállyal foglalkozom a gyermek istentiszteletek keretében.

Világi létemet tekintve politikatudományi és jogi tanulmányokat folytattam, és 2010 óta minisztériumban (előbb a Honvédelmi, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumában) dolgozom. Idén szeptembertől a budapesti református teológia lelkész szakos hallgatója vagyok.

 

Farkas Anikó

 

 


 

 

Gyurka János


Az erdélyi Magyarfenesen születtem 1945. október 1-jén a négy-gyermekes református család második gyermekeként. Az általános iskolát Magyarfenesen (itt is konfirmáltam 13 éves koromban), majd Tordaszentlászlón jártam, majd VIII.-től - sikeres felvételi után - a kolozsvári Báthoriban folytattam tanulmányaimat, ott is érettségiztem 1963-ban.

A Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán 1967-ben szereztem matematika tanári diplomát, majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen ugyancsak mestervizsgát tettem.

1967-1978 között a Maros megyei Kerelőszentpáli Általános Iskolában tanítottam, egy év után igazgatóhelyettesként. Majd sikerült átkerülnöm Kolozs megyébe és 1978-tól négy évig a Harasztosi Általános Iskolában, 1982-től 1990-ig pedig a Tordaszentlászlói Általános Iskolában tanítottam, ahol szintén igazgatóhelyettes, az utolsó évben pedig igazgató voltam. 
1990-ben kötöttem házasságot az evangélikus Urbán Eszterrel, így házasság révén az első házasságomban született Blanka leányommal Budapestre költöztünk, ahol 1990. szeptemberétől egy tanévet a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában, mellette óraadóként a Radnai Béla Közgazdasági Szakközépiskolában tanítottam.

1991. őszétől Bibó István, az újraindult Baár-Madas Református Gimnázium akkori igazgatója vett fel matematika tanárnak a gimnáziumba, ahol 15 évig igazgató helyettes voltam és nyugdíjazásomig itt tanítottam.

Budapesten először a Budai Református Egyházközségbe jártunk, leányom itt is konfirmált, majd a Hold utcai gyülekezethez csatlakoztunk és felváltva járunk a Budavári Evangélikus Gyülekezetbe, ahol feleségem presbiter, és ide a Németajkú Református Gyülekezetbe.

 

Budapest, 2017. okt. 30.

Gyurka János sd

 

 


 

 

Juhász Judit

 

Juhász Judit vagyok. 1979-ben születtem Debrecenben. Egyik ősöm apai ágon Sinay Miklós debreceni református püspök volt. A Debreceni -Széchenyi kerti református gyülekezet ifi körében kezdtem hitéletemet, ahol rendszeresen részt vettem az ifi kör alkalmain. A gyülekezet lelkésze és az ifi kör vezetője Szabó Dániel volt. Dani bácsi életemben meghatározó szerepet játszott. 1993-ban Ő keresztelt meg és nála is konfirmáltam. 1993 után nyugdíjazták és Budapestre helyezték. Amikor családom Budapestre költözött, újra felvettem vele a kapcsolatot és rendszeresen látogattam Őt és feleségét, Györgyi nénit a testvéreimmel együtt. Dani bácsi halála napján is a mi látogatásunkat várta, éppen úton voltunk hozzá, amikor telefonhívást kaptam, hogy ne menjünk, mert Dani bácsi elaludt.

Szüleimmel 2006-ban csatlakoztunk a Hold utcai gyülekezethez. A Hold utcai templomban volt Alexandre-al az esküvőnk és egyik gyermekünket is ott keresztelte Balog Zoltán nagytiszteletű úr.

Az ELTE jogi karán végeztem 2003-ban és 12 éve a közjegyzői kar tagja vagyok, 2010 óta közjegyző-helyettesként. Családommal a VI. kerületben élünk. Férjem, Alexandre francia, informatikus. Két kisfiunk van, Gabriel (6 éves) és Tristan (4 éves). Hobbim a hosszútávfutás.

A Presbitérium munkáját a felmerülő jogi problémák, a gyermekekkel kapcsolatos és egyéb ügyek megoldásában kívánom segíteni.

 

 


 

 

 

Lakatos Gábor Péter

 

Húsz éve kapcsolódom a gyülekezethez, akkor egyetemistaként kerestem a helyet, ahol a bennem kavargó és nem mindig tisztelettudó kérdéseimre kapok választ, valamilyet, éppen a megfelelőt.

Így találkoztam azzal a Biblia körül összegyűlő, azt kiindulási és megérkezési, mindenek feletti viszonyítási pontnak valló társasággal, a magyar nyelvű bibliakörrel, ahol ezt megélhettem és mind a mai napig megélhetem.

Azóta sok minden változott a gyülekezet és a saját életemben, de ez a kapcsolat előbb az Alkotmány, később Hold utcával maradt, erősödött.

Az imaterem meghitt terét felváltotta az először nagyra szabott kabátnak tűnő, ma már sokszor pótszékezett, gyönyörű templomunk. A heti egy-két alkalom helyett, ma naptárkezelő program szükséges a programok egyeztetéséhez.

Megszülettek a gyermekeim, akkor nagyjából ők hárman voltak a gyülekezet ifjúsága. Most két korosztályra bontva is előfordul, hogy nehezen férnek el a legifjabbak a karzaton.

2006-tól presbiterként igyekeztem egy keveset ,,visszaszolgálni" abból az ajándékból, amiben ezen a közösségen keresztül részesültem. 2015-ben gondnokának választott a gyülekezet.

 

2017. október                                                                              Lakatos Gábor Péter

 

 


 

 

Pásztor Péter (1960)


Református voltomat szüleimtől örököltem. Apám, dr. Pásztor János református lelkész, teológiai tanár volt, anyám pedig könyvtáros létére élete jelentős részét az egyháznak szentelte. Keresztyén hitem az öröklött hagyományom valójában tudatos művelésből fakad. Ebben szüleimen túl meghatározóan Rózsai Tivadar hatott rám, aki gimnáziumi hittantanárom volt a Debreceni Kollégiumban. Egyetemi éveim alatt is az ő igehirdetéseit hallgattam a Kollégium oratóriumában. A prédikációt tartom hitünk legnagyszerűbb hordozójának.

Műfordítói munkám részben ebből az örökségemből táplálkozott. Így fordítottam gyerekbibliát (Mary Batchelor: 365 történet a Bibliából, 1989), igehirdetéseket (John Donne: Délben alkonyul, délben virrad, 1998), református lelkészekről szóló regényt és a kálvinizmusról szóló esszéket (Marilynne Robinson Gilead, 2012; uő. Credo: Kálvin és az eszmék sorsa, előkészületben).

A gyülekezettel a bibliaórák révén hosszú ideje van kapcsolatom. Tagja akkor lettem, amikor válásom miatt Szentendréről beköltöztem Budapestre. A gyülekezetet az Ige, a testté lett Ige köré szerveződő közösségként élem meg.

A reformátussághoz engem egyebek közt a presbiteri elv, a közös, testületi döntéshozatal vonz, az, hogy Isten előtt és alatt együtt határozunk dolgainkról. Elvek közös végigvitelében szerzett tapasztalataimat tudatos kálvinizmusra való törekvéssel kívánom kamatoztatni presbiterként. Elsősorban a gyülekezet virágzó kulturális életéhez szeretnék és tudnék hozzájárulni.

 

 


 

 


Pecsenye István


Tisztelt Gyülekezet!

Megtiszteltetésképp ért a gyülekezet mindennapjait igazgató Presbitériumba történő újbóli jelölés, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.
Már a korábbi ciklusban is nagy lelkesedéssel vettem részt a rendszeres havi Presbitériumi gyűléseken, ahol elsősorban műszaki tapasztalataim alapján igyekeztem hasznos információkkal támogatni az előttünk álló felelős döntéseket.

Jelenleg 45 éves, két gyermekes családapaként látogatom a gyülekezeti alkalmakat lassan 10 éve, ahol legtöbbször az emeleti tanácsteremben hallgatjuk feleségemmel, Zsófiával az igehirdetéseket és orgonajátékokat, mely nagyban segít az elhangzott ige elmélyítésében.

Végzettségem szerint közgazdász szakmérnök vagyok. Okleveles gépészmérnöki végzettségemet, szülővárosomban a Miskolci Egyetemen szereztem, melyet Budapesten egészítettem ki a PSZF szakmérnöki képzésével.
Végzésemet követően azonnal az energetika iparban helyezkedtem el Budapesten, ahol részt vettem Magyarországon még ma is üzemelő több gőzturbinás erőmű tervezésében és üzembehelyezésében.
Jelenleg a Magyar Villamos Művek tercier tartalék gázturbinás erőműveinek fejlesztési osztályán dolgozom műszaki szakértőként.

Remélem, hogy a választást követően tovább támogathatom a Presbitérium munkáját.

Budapest, 2017.10.28.

Üdvözlettel:

Pecsenye István

 

 


 

 

Révész Judit

 

Révész Judit 1959-ben született Budapesten. Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének adjunktusa, angol nyelvtanárokat képez.

Férjével öt gyermeket neveltek fel, hét unokájuk van.  1989 óta tagja a gyülekezetnek. A magyar nyelvű bibliaórát szervezi, 2016 óta bibliodráma foglalkozásokat tart. Az utóbbi három ciklusban presbiterként szolgált.

A Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán 1967-ben szereztem matematika tanári diplomát, majd a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen ugyancsak mestervizsgát tettem.

1967-1978 között a Maros megyei Kerelőszentpáli Általános Iskolában tanítottam, egy év után igazgatóhelyettesként. Majd sikerült átkerülnöm Kolozs megyébe és 1978-tól négy évig a Harasztosi Általános Iskolában, 1982-től 1990-ig pedig a Tordaszentlászlói Általános Iskolában tanítottam, ahol szintén igazgatóhelyettes, az utolsó évben pedig igazgató voltam. 
1990-ben kötöttem házasságot az evangélikus Urbán Eszterrel, így házasság révén az első házasságomban született Blanka leányommal Budapestre költöztünk, ahol 1990. szeptemberétől egy tanévet a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában, mellette óraadóként a Radnai Béla Közgazdasági Szakközépiskolában tanítottam.

1991. őszétől Bibó István, az újraindult Baár-Madas Református Gimnázium akkori igazgatója vett fel matematika tanárnak a gimnáziumba, ahol 15 évig igazgató helyettes voltam és nyugdíjazásomig itt tanítottam.

Budapesten először a Budai Református Egyházközségbe jártunk, leányom itt is konfirmált, majd a Hold utcai gyülekezethez csatlakoztunk és felváltva járunk a Budavári Evangélikus Gyülekezetbe, ahol feleségem presbiter, és ide a Németajkú Református Gyülekezetbe.

Budapest, 2017. okt. 30.

Gyurka János sd