Protestáns Fórum

Gyülekezetünk Alapítványa ad otthont 1997 óta a Protestáns Fórumnak.

A Fórumot gyülekezetünk, valamint a Németajkú Gyülekezet Bázeli Baráti Köre közösen alapította azzal a céllal, hogy különféle közéleti témákat protestáns látásmóddal vizsgáljon, illetve teret adjon a különféle vélemények ütköztetésének.

Olyan kezdeményezések támogatása is a profiljai közé tartozik, mely a gyülekezeti élet keretei közé már nem fér be. Ilyen a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthon lakóinak támogatása, valamint a testvér gyülekezeti kapcsolat a Harkány-Márfa Társegyházközséggel. A Protestáns Fórum tagszervezetei közé tartoznak, önálló tevékenységgel, de a gyülekezet helyiségeit használják.

Alapítvány anyagi támogatását is élvezik az alábbi szervezetek:

- THéma Egyesület (Theológiai Élet Ma Protestáns Tanulmányi Kör)

- Válaszút Misszió Alapítvány (drogfüggőségből szabadultak ex-köre)

- Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

- Önkéntes Diakóniai Év mozgalom

Minden évben másfél hónapon át folynak a Protestáns Tavasz rendezvényei egy-egy fontos téma köré csoportosítva: koncertek, kiállítások, vitafórumok, színdarabok és istentiszteletek gyermekekkel, fiatalokkal.