Búcsú

Lázár Csaba Zoltán

Sajnos búcsút kell vennem a gyülekezettől, tiszteletben tartva a Presbitérium Nt. Szloboda József esperes döntése alapján hozott határozatát.

Nem szívesen hagyom el a gyülekezetet, ahol most zárul le a gyülekezet újkori történetében egy nagyon nehéz és bonyolult fejezet, aminek feltárására és rendbe tételére egy évvel ezelőtt kért fel az egyház és a gyülekezet vezetősége.

A családom és magam nevében, meg szeretném köszönni a Németajkú gyülekezet valamennyi tagjának, a Presbitériumának és nem utolsó sorban a gyülekezet választott vezető lelkészének, Nt. Balog Zoltánnak, hogy közel 5 éven keresztül szolgálhattam, dolgozhattam, fejlődhettem, és családommal "otthonra" lelhettem a gyülekezetben.

Külön meg szeretném mindenkinek köszönni, aki megfordult gyülekezetünkben, minden kedves mosolyt, minden kis figyelmességet, ami segített a gondokat elhordozni és megoldani.

Köszönetet mondok minden jó szándékú, tanító, figyelmeztető, intő, bátorító, lelkesítő gondolatért és véleményért, lett légyen az akár szóban vagy írásban.

Köszönöm családomért, értem és a gyülekezetért elmondott imákat.

Köszönöm a szellemi és fizikai segítséget, gyülekezeti alkalmak, ünnepségek és rendezvények előtt, alatt és után.

Kérem a mindenható Urunkat, hogy kísérje a gyülekezet és a Presbitérium további munkáját és szolgálatát áldásával, szeretetével, béketűréssel, az igazság és a megértés lelkével!

 

"Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett." (ApCsel. 20:28)

 

Nagy tisztelettel és testvéri köszöntéssel,

Lázár Csaba Z. és családja