Dani Eszter helyettes lelkész bemutatkozása

Egy öt gyermekes lelkészcsalád második gyermekeként szültettem Debrecenben. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd egy év németországi önkéntes szolgálat után itt kezdtem teológiai tanulmányaimat is. 1993-ban segédlelkészként Munkácsra kerültem Gulácsy Lajos munkácsi lelkész, püspök mellé. Ezt követte egy év erlangeni ösztöndíj, mely után újra Kárpátaljára mentem, ahol missziói lelkészként szolgáltam 2002-ig. Ebben az időben kerültem kapcsolatba a kárpátaljai református cigánymisszióval, és indítottam bátyám, Dani Péter segítségével egy családi típusú gyermekotthont a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek számára.

2002-ben a Gazdagréti Gyülekezet hívására egy új, lakótelepi gyülekezet szervező munkájában vehettem részt. Majd 2010-ben egy másik, szintén új, lakótelepi gyülekezetben segíthettem a gyülekezetépítést Rákoskeresztúron. Innen vezetett utam a Zsinati Hivatalba, ahol a missziói iroda munkáját vezetem 2012 augusztusa óta.

2000-ben mesteri fokozatot szereztem a Calvin Seminary-ban missziológiából, majd 2008-ban a SOTE Mentálhigiénés Intézetének lelkigondozó képzését végeztem el.

2015. április 1-től esperesi kirendeléssel a Budapest-Németajkú Egyházközség helyettes lelkésze vagyok.