Ujjongás és győzelem hangja zeng (Zsolt. 118)

 

 

Valóban zengett - Orgonaavató ünnepséget tartottunk április 9-én


Micsoda? Nahát! Tényleg két óra volt? Észre sem vettem, úgy elröppent az idő - hangzik egy jellemző beszélgetésfoszlány gyülekezetünk virágvasárnapi ünnepét követően a szeretetvendégségen. Ünnepnek nevezem, mert ebben benne van, benne lehet, hogy nem csak orgonaavató, nem csupán zene és beszédek váltakozása, nem egyszerűen hálaadó istentisztelet, hanem mindez együtt és mégis valami még több, valami más. Ünnep. Ünnep, amelyen a Lélek teljességével érezhettük, hogy jó nekünk itt lennünk (Mt. 17,4), jó nekünk itt együtt lennünk.


 

Az örömteli bevonulás mellett a találkozások napja is volt ez ahogyan annak egy virágvasárnapon lennie kell. Találkoztak egymással azok, akik hónapok megfeszített munkájával dolgoztak az egyedülálló Bach-orgona megépítésén és azok, akik a hangszer (vagy inkább hangszerköltemény) bátor, égbe kiáltó hangját mostantól hetenként magukénak érezhetik. Találkoztak egymással németek és magyarok, művészek és politikusok, reformátusok, evangélikusok és katolikusok, és mi, régi és új gyülekezeti tagok.

Hozzá kell tegyem, hogy a valóban kétórás ünnepségből legalább negyven percen át Fassang László lehengerlő orgonajátékát hallhattuk, kiegészülve helyenként csellójátékkal (Rohmann Ditta jóvoltából) és Miklósa Erika magával ragadó szopránjával. Hallhattunk Anonymus, Bach, Dietrich Buxtehude, Georg Böhm és Handel által alkotott hangokat megzendülni, de az én zenéhez kevésbé értő füleimnek mégis a textusként elhangzó 118-as zsoltárra, és a liturgiában énekelt 264. dicséretünkre (Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!) szóló improvizációk voltak a legkedvesebbek.


S hogy az emberi hangokról se feledkezzünk meg: különleges vendégek tisztelték meg jelenlétükkel ünnepünket: Az igehirdetésben Szabó István püspök úr vezetésével az erények, az erő és az isteni csoda nyomába eredhettünk. Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki a templom ezredfordulón történt újjáépítésében kulcsszerepet vállalt, újra köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Az ének sorainak: Az Úr csodásan működik meggyőződésével foglalta össze üzenetét. Egy-egy rövid köszöntő erejéig megszólalt Johannes Erlbruch, a Budapesti Németajkú Evangélikus Egyházközség lelkésze és Philipp Klais, a Klais Orgelbau Bonn orgonaépítő cég vezetője is, valamint magyar állami kitüntetést vett át és köszönt meg a templom újjáépítése körül szintén bábáskodó Jürgen Illing. Balog Zoltán, gyülekezetünk megválasztott lelkésze pedig mindjárt az ünnepség elején nyilvánvalóvá tette a gyülekezet új orgonájával kapcsolatos ars poeticáját: az Európa ezen a felén páratlan hangszer, a hangszerek királynője itt szolgálólány lesz, tanúságtevő, az evangélium hirdetésének szolgája. Nos, az első szolgálata igen jól sikerült!

 

Farkas Anikó