Presbitérium, a 2015. évi presbiter választás eredménye

A 2015. május. 10-én tartott időközi presbiter és gondnok választás eredménye:

Gondnok: Lakatos Gábor

Presbiterek: Dr. Thomas Judit és Gyurka János

Pótpresbiterek: Avar Zoltán és Pecsenye István

A gyülekezet megválasztott presbitériuma:

Presbiterek : Révész Judit, Ispán Enikő, Dr. Thomas Judit, Avar Gábor és Gyurka János
Gondnok : Lakatos Gábor
Pótpresbiterek : Avar Zoltán és Pecsenye István

Ismerje meg a Őket a Presbitérium menüpont alatt!

Révész Judit (presbiter)

1959-ben születtem Budapesten, apai ágon sváb katolikus családban. 25 éve vagyok tagja a Németajkú Gyülekezetnek, Vályi-Nagy Ervinnél konfirmáltam.

Énekelek agyülekezeti kórusban, rendszeres résztvevője és szervezője vagyok a magyar nyelvű bibliaórának és a bibliakör egyéb programjainak. Főállásban az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanítok. Személyközpontú csoportvezetői és pszicho-dráma csoportvezetői végzettséggel rendelkezem.

Bővebben...

Ispán Enikő (presbiter)

Tisztelt Németajkú Református Gyülekezet!Ispán Enikő

Egy presbitériumi határozatnak eleget téve, miszerint nemcsak a presbiter jelöltek készítsenek önéletrajzot, hanem a Presbitérium minden tagja, teszek eleget én is presbiteri kötelezettségemnek.

Bővebben...

Avar Gábor (presbiter)

Személyes információk

 • Házas, feleségem Benkő Piroska a Sylvester János Gimnázium tanárnője
 • Gyerekeim száma: 4
 • Unokáim száma: 7
 • Nemzetisége: Cipszer (Szepesi szász)
 • Kora: 64
 • Szüleim: Avar (Amrich) István m. kir. vezérkari alezredes, majd kéziszövő, róm-kath,
 • édesanyám Árvay Klára ágostai hitvallású református.
 • Testvére: Péter, patikus volt Szulokban (Sváb falu Somogy megyében)

 

 

Bővebben...

Gyurka János (persbiter)

A romániai (erdélyi) Magyarfenesen születtem 1945. október 1-jén a négy-gyermekes református család második gyermekeként. Az általános iskolát Magyarfenesen (itt is konfirmáltam 13 éves koromban), majd Tordaszentlászlón jártam, majd VIII.-től  -sikeres felvételi után- a kolozsvári Báthoriban folytattam tanulmányaimat, ott is érettségiztem 1963-ban.

A Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán 1967-ben szereztem matematika tanári diplomát, majd munka mellett levelező úton a kolozsvári  Babes-Bólyai Tudományegyetemen ugyancsak matematika szakon mester vizsgát tettem.

Bővebben...

Lakatos Gábor (gondnok)

1975-ben születtem Miskolcon, szüleim pedagógusok, jelenleg nyugdíjasok, egy nővérem van.

A Műegyetem építőmérnöki karán és az ELTE TáTK Szociológiai Intézetében végeztem egyetemi tanulmányaimat.

A gyülekezet életébe 18 évvel ezelőtt, a magyar bibliaóra alkalmain keresztül kapcsolódtam be, itt konfirmáltam felnőttként, később a családommal együtt itt váltunk a közösség tagjaivá.

Bővebben...

Pecsenye István (pótpresbiter)

Tisztelt Gyülekezet!

Megtisztelésképp ért a gyülekezet mindennapjait igazgató presbitériumba történő jelölés, melyet ezúton is szeretnék megköszönni, hiszen én viszonylag nem régóta látogatom a Hold utcai Istentiszteleti alkalmakat.

Bővebben...

Avar Zoltán Bertalan (pótpresbiter)

Személyes adatok

 • Házas, egy gyermek apja
 • Nemzetiség: cipszer (szepesi szász)
 • Kor: 31 év.